Nasza firma posiada zezwolenie Prezesa Głównego Urzędu Miar na wykonywanie legalizacji, montażów, napraw wszystkich analogowych i cyfrowych tachografów samochodowych (Kienzle, Actia, Veeder-Root, Efkon).

Zapewniamy części oraz materiały eksploatacyjne (wykresówki, nadajniki, przewody w pancerzu, tachografy).

Nasza firma świadczy usługi w zakresie:
- legalizacji i kalibracji  wszystkich typów tachografów analogowych i cyfrowych
- montażu i sprawdzania ograniczników prędkości
- pobieranie danych z tachografów i kart kierowców
- sprzedaży części oraz materiałów eksploatacyjnych (wykresówek, nadajników przewodów w pancerzu, tachografów)
- szkoleń dla kierowców i przedsiębiorców w zakresie obsługi tachografów cyfrowych.