Jesteśmy agencją ubezpieczeniową HDI-Asekuracja.

Oferujemy Państwu:
- ubezpieczenia komunikacyjne
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenia komunikacyjne chronią kierowcę, pasażerów oraz pojazd przed skutkami awarii, wypadków i kolizji w trakcie podróży krajowych i zagranicznych.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zabezpieczają nas przed zobowiązaniami finansowymi wynikającymi z odpowiedzialności za nieumyślne wyrządzenie szkody innej osobie.