Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów oferuje:

1. Okresowe badania techniczne wszystkich pojazdów samochodowych:
- samochody osobowe;
- samochody ciężarowe >16t;
- autobusy;
- ciągniki siodłowe i balastowe;
- samochody specjalne i ciężarowe specjalizowane;
- pojazdy zabytkowe i SAM-y;

2. Okresowe badania techniczne przyczep, naczep, ciągników rolniczych i motocykli.

3. Pierwsze badania wszystkich typów pojazdów sprowadzonych z zagranicy (rejestrowanych w Polsce po raz pierwszy).

4. Dodatkowe badania techniczne wykonywane przez naszą firmę:
- pojazdów skierowanych do badań przez organ kontroli ruchu drogowego;
- pojazdów skierowanych do badań przez wydziały komunikacji po zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych technicznych w dowodzie rejestracyjnym;
- pojazdów po wypadku, kolizji drogowej;
- pojazdów w których dokonano montażu instalacji do zasilania gazem;
- pojazdów używanych jako taksówka (osobowa , bagażowa);
- pojazdów uprzywilejowanych;
- pojazdów przewożących materiały niebezpieczne (ADR);
- pojazdów dopuszczonych do przewozu międzynarodowego (TIR);
- pojazdów przystosowanych do nauki jazdy lub egzaminowania kandydatów na kierowców;
- pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczep (pojazdy o DMC do 3,5 tony).

5. Nabijanie numerów nadwozia, podwozia, wykonanie tabliczki zastępcze.

6. Badanie dla potrzeb VAT (pojazdy ciężarowe do 3,5t).